Kurumsal Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA FORUM KULLANCISI AÇIK RIZA METNİ

 

Burada vereceğiniz hesabınızda belirteceğiniz rıza, kişisel verilerinizin işlenmesi ve hizmetin ifa edilebilmesi amacıyla yalnızca ilgili verilerinizin yurt dışında yerleşik anlaşmalı servis sağlayıcılarımıza aktarılmasına ilişkindir.

 

Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere FORUM KULLANCISI METNİ ’nden ulaşabilirsiniz.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

“silivrikariyer.com ” bir Silivri Haber Ajansı  markasıdır ve iş arayan üyelerimizle çalışan arayan üyelerimizi aynı platformda birleştirerek BİLGİ PAYLAŞIMI  amaçlayan bir platformudur. Bu amaçları gerçekleştirebilmek ve bazı araştırmalar ve pazarlama faaliyetleri yaparak tüm üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için zaman zaman kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

Web sitesi/Uygulama Kullanım Verileri; Mesajlaşma seçeneğinin mevcut olması halinde İLAN SAHİBİ ile FORM KULLANICISI arasındaki yazışmalarda belirtebileceğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz

Profilinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz

İLAN SAHİBİ ’in FORM KULLANICISI talep edebileceği ek bilgiler (bu ek bilgiler, engellilik durumu, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler olabilir),

Sağlık verisi; Engellilik durumu, engel yüzdesi, engel kategorisi

Destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen, sizin belirttiğiniz özel nitelikli kişisel veriler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

 

“Kişisel verilerimin Açık Rıza Metni'nde belirtilen şekilde işlenmesine onay veriyorum” onay kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki özel nitelikli verilerinizi hem de bu Açık Rıza Metni’nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:

 

Size İŞ BİLGİSİ EDİNMENİZ, İLAN SAHİBİ'den doğru FORM KULLANICISI ulaşabilmeleri amacıyla paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak İLAN SAHİBİ PAYLAŞIM ile eşleştirme yapmak

Başvuru yaptığınız İLAN SAHİBİ, üyelik/profil bilgilerini aktarmak

Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek

Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak

Uygulama üzerinden ileti göndermek

Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak

Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek

Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak

Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek

Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki İLAN SAHİBİ'ne destek vermek

Hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

İLAN SAHİBİ’Ne başvurmanız halinde İLAN SAHİBİ ile aranızda kurulacak FORM KULLANICISI-İLAN SAHİBİ hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işleyebiliyoruz:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarmayız.

Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta SMS ve uygulama iletisi gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde ve/veya yurt dışında veri sorumlusu/veri işleyen ilişkili içerisinde anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarmayız.

Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site ve uygulama içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan yurt dışında yerleşik şirketlere aktarmayız.

Hizmetin ifası için destek aldığımız ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde bulunduğumuz yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik servis sağlayıcılarımıza yalnızca ilgili Kişisel verilerinizi birlikte çalıştığımız ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde bulunduğumuz firmalara aktarıyoruz.

Herhangi bir ihtilafta savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza aktarıyoruz.

Herhangi bir tarihte başvurduğunuz ilan ile ilan sahibi aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi doğrudan ilan sahibi firmaya veya Şirket’ e iletmeniz gerekir.

 

Bültenimize abone ol!

En son güncellemeleri ve bilgileri almak için abone olun.

Hoş Geldiniz,

Devam etmek için oturum açın

Bir hesabınız yok mu ? Oluşturun

Oturum Aç