Hizmet Sözleşmesi

silivrikariyer.com Platformu Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi

silivrikariyer.com hiçbir şekilde istihdam hizmet vermemektedir. Yalnızca ilan verme alanı olarak kullanılmaktadır. Kullanıcıların cv vb. bilgileri toplanmamaktadır. Kişiyi tanımlayan topluluğu korumak adına birkaç bilgiden başka (form bölümü için) herhangi bilgi istenmemektedir. Üyelik sırasında T.C. kimlik numarası gibi özel bilgiler alınmamaktadır.

İşbu Sözleşme, halihazırda silivrikariyer.com veya silivrikariyer.com cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan platform ("Platform") aracılığı ile verilen , İLAN hizmetleri için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler ("Hizmetler") için geçerlidir.

"KULLANICI", çalışan arayan ve Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) platform'unun kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcıları ise "İLAN VEREN Müşteri" olarak adlandırılır. İşbu Sözleşme KULLANICI için geçerlidir.

TANIMLAR

KULLANICI; Hizmet Sözleşmesini onaylayarak, ilana başvuru yapma, ilan için firmayı arama gibi edimlerde bulunan üyelerini
İLAN VEREN; Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) platform ‘unun kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan ve hizmeti iş ilanı yayımlama, başvuru toplama, personel istihdam etmek üzere kullanan üyeleri ifade eder.

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

1. KULLANICILAR üyelik gerçekleştirmeden tüm ilanları görüntüleyebilir, detaylarına ulaşabilir ve inceleyebilirler ancak başvurmak veya İLAN VERENİ aramak için üyelik adımını tamamlamaları gerekir.

2. Üyelik adımında adayın GSM numarası, adı soyadı ve adresin belirtilmesi zorunludur. İsim, soy isim ve adres bilgileri, GSM numarası ise tek kullanımlık şifre yöntemi ile doğrulama kodu iletilerek geçilen güvenlik adımı için zorunludur. Bu doğrulama ile hem kullanıcı hem de diğer kişilerin güvenliği sağlanmaktadır.
3. İlk üyelik adımı geçildikten ve hesaba giriş yapıldıktan sonra opsiyonel olan diğer bilgiler kullanıcı istediği takdirde profiline kaydedebilir.

4. Üyelik sırasında veya sonrasında opsiyonel olarak KULLANICI tarafından profile fotoğraf eklenmesi, değiştirilmesi ve kaldırılması yapılabilir. Bunun yanında, kişisel verilerinin işlenmesi için onay vermemiş olan adayın, profiline fotoğraf eklemesi mümkün olmamaktadır. Bunun sebebi, fotoğraf gibi biyometrik bir veri yüklenmesi için, ilgili mevzuata göre ilgili kişinin (adayın) özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine onay vermesi gerektiğidir.

5. KULLANICI, ilana başvurmak için ilan açarken yaptığı seçime göre ilgilendiği ilan için ilan kartında bulunan “Teklif Ver” butonu ile belirlediği teklifi ve teklif açıklamasını belirtebilir ve ilana başvurabilir. İsteğe bağlı olarak iş ile ilgili olarak“Ara” butonu ile İşvereni arayabilir. “Ara” seçeneği ile başvurduysa, kullanmakta olduğu operatör üzerinden ücretlendirilmek sureti ile kendi tarifesi üzerinden işvereni arayabilir. Söz konusu arama dolayısı ile adayın telefon faturasına yansıtılacak bedellerde Silivri Kariyer (silivrikariyer.com)’un herhangi bir kontrolü, müdahalesi ve sorumluluğu yoktur. Aday arama yaptığı anda söz konusu aramanın veya kullanılan internet erişiminin kendi operatör tarifesi üzerinden ücretlendirileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

6. Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) sadece adayın işverene ulaşmasını veya işverenin adaya ulaşmasını sağlamak amacıyla bu imkanları sağlamaktadır. Aday, işbu Hizmet Sözleşmesi’ ni onaylayarak, arama veya mesajlaşma esnasında ve/veya sonrasındaki işlemlerden, olaylardan ve kişiler arasında oluşabilecek sorunlardan kişiler kendilerinin sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

7. İLAN VEREN web sitesi üzerinden KULLANICI veya İLAN VEREN tarafından uygulamadaki mesajlaşma özelliği üzerinden ulaşılan KULLANICI, İLAN VEREN  ile arasında geçecek telefon görüşmesinin ve/veya mesajlaşmaların, sonrasında gerçekleşebilecek yüz yüze veya online görüşmelerin içeriğinden ve/veya işveren ile arasında gelişebilecek herhangi bir olaydan Silivri Kariyer (silivrikariyer.com)’un sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşverenin ve/veya 3. kişilerin/kurumların söz konusu telefon görüşmesi ve/veya mesajlaşma ve sonrasında gelişebilecek olaylarla ilgili her türlü talebinden aday sorumludur.

8. KULLANICI, ilana başvurusu birlikte ile uygulama üzerinden yapmış olduğu kayda alınan mesajlaşmaların Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) tarafından 2 yıl süre ile saklanacağını ve şikayetlerin veya taleplerin değerlendirilebilmesi için Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) ve çalışanları tarafından görüntülenebileceğini bilmekte ve işbu Sözleşmenin imzalanması ile kabul etmekte ve onay vermektedir. Aday ile Müşteri arasındaki mesajlaşma içeriğinden, mesajlaşma özelliğinin işbu Sözleşme amacı ve/veya istihdam amacı dışında kullanılmasından Silivri Kariyer (silivrikariyer.com)’in sorumlu olmadığını Aday kabul, beyan ve taahhüt eder. Mesajlaşma ve içeriği ve sair nedenlerle 3. kişilerin/kurumların Silivri Kariyer (silivrikariyer.com)’a iletecekleri her türlü talepten aday ve/veya işveren sorumludur.

9. Bu nedenle Silivri Kariyer (silivrikariyer.com)’in herhangi bir ödeme yapması gerektiği takdirde Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) ödediği miktarı adaya rücu edebilecektir. KULLANICI bu hususu peşinen kabul eder.

10. KULLANICI, web sitesi üzerinden arama yaptığı anda ya da başvuru yöntemi ile başvuru gerçekleştirdiğinde ve işveren adayı arağında telefon numarasının aradığı kişi/kurum tarafından görüntüleneceğini, bilmekte ve kabul etmektedir. KULLANICI arama yaptıktan sonraki tüm sorumluluğu bizzat üstlenmektedir.

11. KULLANICI ilana başvuru için “ara” butonuna bastığı anda kullanmakta olduğu cihazın ID numarası Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) tarafından silivrikariyer.com web sitesinin işlevselliğini artırmak ve uygulamayı geliştirmek amaçlarıyla işlenir.

12. Aday, konum bilgisine izin verdiği takdirde trakyatrakyakariyer.net web sitesi adayın konumuna en yakın yerdeki iş fırsatlarını uygulama içerisinde listeler. Bu sebeple Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) adaydan konum bilgisi iznini istemektedir. Aday adres bilgisini profiline kaydettiğinde ve işlenmesi için izni verdiğinde ise “Evime Yakın” sekmesini kullanabilir ve ilanların bulunduğu işyerleriyle arasındaki mesafeyi görebilecektir.

13. Aday, ilanına başvuruda bulunduğu işverenin, kendisi ile uygulama içerisindeki mesajlaşma özelliği üzerinden iletişime geçebileceğini, aday ile işveren arasındaki mesajlaşmaların kaydedileceğini bilmekte ve bunu kabul etmekte ve onay vermektedir. Aday uygulama içerisinde ilanına başvuruda bulunduğu işvereni mesaj atmaması için engelleyebilir veya işveren tarafından engellenebilir.

14. Aday, ilanına başvurduğu işveren ile uygulama üzerinden yapmış olduğu kayda alınan mesajlaşmaların Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) tarafından, ilgili yasal mevzuat gereği 2 yıl süre ile saklanacağını ve şikayetlerin veya taleplerin değerlendirilebilmesi için Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) ve çalışanları tarafından görüntülenebileceğini bilmekte ve işbu Sözleşmenin kabulü ile onay vermektedir. Aday ile Müşteri arasındaki mesajlaşma içeriğinden, mesajlaşma özelliğinin işbu Sözleşme amacı ve/veya istihdam amacı dışında kullanılmasından Silivri Kariyer (silivrikariyer.com)’un hiçbir müdahalesi olmadığını da kabul, beyan ve taahhüt eder. Mesajlaşma ve içeriği ve sair nedenlerle 3. kişilerin/kurumların Silivri Kariyer (silivrikariyer.com)’a iletecekleri her türlü talepten aday ve/veya işveren sorumludur.

15. Şirket'in aday tarafından Platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Aday işbu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listeden çıkmak istiyorum" bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.

16. Aday, yukarıda belirtilen kişisel verilerinin Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi ve Aday Üyelik Aydınlatma Metni ile ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası ve Aday’ın ilgili işverenlere ulaşmasını ve/veya işverenin adaya ulaşmasının sağlanması ve/veya şikayet ve taleplerin değerlendirilmesini sağlama amaçlarıyla işleneceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

17. Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) ‘a ait bir web sitesidir. Silivrikariyer.com web sitesi üzerinden işveren tarafından yayınlanan ilana “ara” butonunu tıklamak ve işverenin ilanda belirtmiş olduğu telefon numarasını aramak ve/veya işverenin ilanına başvuru bildirisi bırakmak ve/veya işveren tarafından uygulama içindeki mesajlaşma özelliği üzerinden iletişime geçen aday, işbu Üyelik Sözleşmesi’ ni kabul etmektedir.

18. Aday, üyeliğini sona erdirmeyi ve/veya kişisel verilerinin imhasını talep etmesi halinde EK-1’de bulunan formu doldurarak eksiksiz olarak doldurmak ve kimliğini ispatlamak kaydıyla bu talebini [email protected] mail adresine iletir. Silivri Kariyer (silivrikariyer.com) bu talebi aldığında kişinin kimliğini doğrulamak amacıyla, adayın Platform’da kayıtlı telefon numarasına doğrulama kodu gönderme, adaya Platformda kayıtlı telefon numarası üzerinden ulaşarak kimliğini doğrulamak gibi aksiyonlar alabilir. Aday, işbu Hizmet Sözleşmesi’ni onaylamak kaydıyla, bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

EK – I

KVKK KAPSAMINDA BAŞVURU HAKKININ KULLANIMI İÇİN BAŞVURU FORMU

Bu başvuru formu Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında yer alan haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

1. AYDINLATMA

Başvurunuz ve başvurunuza verdiğimiz cevabımız, savunma hakkımızı kullanmak veya başvuruların organizasyonu veya yönetimi amacıyla veri kayıt ortamımızda saklanabilir ve işlenebilir, bu amaçlarla avukatlarımız, veri işleyen durumundaki iş ortaklarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve bu başvuruya ilişkin süreçleri yürüten diğer adli makamlarla paylaşılabilir.

2. BAŞVURU USULÜ

İmzalı ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize bu başvuru formunu doldurmadan önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece kişilik haklarınızı koruyabilmek amacıyla kimlik doğrulamaya yönelik ek bilgi (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İmzalı ve yazılı başvuru yapmanız halinde bu başvurunun tarafımıza tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yaptığınız yazılı başvuruyu bizlere tebliğ edildiği tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarih başvuru tarihidir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

3. BAŞVURUNUZA CEVAP USULÜ

Şirket tarafından talebinize cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda iletebiliriz. Her halükârda ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki bilgileriniz, başvurunuza verdiğimiz cevap metninde yer alacaktır:

Adınız ve soyadınız
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız T.C. kimlik numaranız
Yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız
Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz
Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz
Telefon ve varsa faks numaranız
Başvurunuza yazılı cevap hazırlamamız halinde, cevap metnimiz on sayfayı aşarsa, aşan her sayfa için tarafınızdan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 7’de belirtilen işlem ücreti talep edilir.

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı - Soyadı:

Kanuni Temsilci Adı-Soyadı:

T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası):

Kanuni Temsilci T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası):

Telefon Numarası:

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:

Varsa bildirime esas E-posta veya KEP Adresi, telefon numarası ve faks numarası:

5. VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ

Şirketinizle Olan İlişkim

☐ Aday

☐ İşveren Müşteri Temsilcisi/Çalışanı

Firma ve pozisyon:…………………………… ………

☐ Gerçek Kişi İşveren Müşteri

☐ Tedarikçi Firma Temsilcisi/Çalışanı

Firma ve pozisyon:…………………………… ………

☐ Çalışan

İlgili Birim:………………….………………………………………

☐ Eski Çalışan

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

☐ Çalışan Adayı

Tarih : …………………………………………………………………..

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Firma ve pozisyon:…………………………… ………

☐ Diğer: ……………………………………………………..

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM

o Talebim

Talep konusuna dair bilgi ve belgeler
Hangi bilgi ve belgeler olduğunu burada belirterek başvurunuzla birlikte gönderebilirsiniz.

7. VERİ SAHİBİ/KANUNİ TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim.

Çocukları veya vasisi oldukları kişiler adına başvuru yapanlardan nüfus cüzdanı ve tasdikli vesayet kararı gerekmektedir.

Başvurunuzu yazılı usulle yapacaksınız aşağıdaki bölümü ayrıca doldurunuz:

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı :

İmza :
 

Bültenimize abone ol!

En son güncellemeleri ve bilgileri almak için abone olun.

Hoş Geldiniz,

Devam etmek için oturum açın

Bir hesabınız yok mu ? Oluşturun

Oturum Aç